Inom kort finns en ny hemsida från Skörstorp. Adress: www.skorstorp.nu